U bent hier: home » Nieuwtjes » Oproep Gemeenschapsvormende Projecten

Oproep Gemeenschapsvormende Projecten

Tot 15 april kun je een toelage aanvragen voor gemeenschapsvormende projecten.

Wie kan een aanvraag indienen?

Mechelse socioculturele organisaties, culturele organisaties en kunstenaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor gemeenschapsvormende projecten met een sociaal-artistieke of artistieke inslag.

 Wanneer is een project ‘Gemeenschapsvormend'?
Sociaal-artistiek georiënteerde projecten kenmerken zich o.m. doordat de betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering even belangrijk zijn als het artistieke resultaat. Artististiek georiënteerde projecten laten, door hun creatieve kijk, interpretatie en inzicht, de toeschouwers anders omgaan met de werkelijkheid. De artistieke projecten verhouden zich tot de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en doen dit op een manier die verrijkend kan zijn voor een ruim en divers publiek.

 Wie komt in aanmerking voor een toelage?
De gemeenschapsvormende projecten, die voor een toelage in aanmerking komen, maken gebruik van één of meerdere kunstdisciplines (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele kunsten,...). De reguliere werking van een organisatie of kunstenaar wordt binnen dit reglement niet betoelaagd.

 Download het aanvraagformulier en het reglement op www.mechelen.be (e-loket, onder de letter G: Gemeenschapsvormende projecten, premie)

Praktische info
Deadline: 15 april 2014 (realisatie van de projecten voor 30 juni 2015)

Stuur jouw projectaanvraag
(liefst) per e-mail naar: michel.price@mechelen.be of per post naar: Cultuurbeleidscoördinator, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

Nadien krijg je een ontvangstbevestiging per e-post. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen volgt tegen einde november.

 

Bijkomende informatie

T 015 29 80 34

.

Download het aanvraagformulier en het reglement op www.mechelen.be (e-loket < gemeenschapsvormende projecten)

Praktische info:
- Deadline: 15 oktober 2013 (realisatie van de projecten voor 31 december 2014)
- Stuur jouw projectaanvraag (liefst) per e-mail naar: michel.price@mechelen.be of per post naar: Cultuurbeleidscoördinator, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

Nadien krijg je een ontvangstbevestiging per e-post. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen volgt tegen einde november.

Bijkomende informatie:
T 015 29 80 34