U bent hier: home » Nieuwtjes » Cultuurraad overhandigt 'adviezen Staten Generaal' plechtig aan Schepen van Cultuur

Cultuurraad overhandigt 'adviezen Staten Generaal' plechtig aan Schepen van Cultuur
Donderdagnamiddag 21 november
werden de adviezen die het bestuur van de Mechelse Cultuurraad opstelde op basis van de resultaten uit de 'Staten Generaal' van 7 september en 12 oktober, en dus met input van de Mechelse verenigingen, plechtig overhandigd aan Schepen van Cultuur Frank Nobels

Cultuurraadvoorzitter Frans De Wachter gaf een korte toelichting vooraleer de adviezen te overhandigen aan Frank Nobels.

De adviezen vind je terug op deze webstek onder de rubriek 'Adviezen'.

Het gaat om deze vijf adviezen:
- Advies over het inrichten van cultuurplatform ten behoeve van de culturele actoren in Mechelen
- Advies over het inrichten van een 'Huis van Cultuur'
- Advies over de organisatie van verrassingsactiviteiten ter promotie van culturele verenigingen en actoren in Mechelen
- Advies over het organiseren van 'De Zomer van de Mechelaar'
- Advies over het organiseren van een 'Staten Generaal' over Doelgroepenbeleid